Vítejte na stránkách spolku Sentičan

dovolte nám seznámit Vás s občanským spolkem v obci Sentice. Byl založen skupinou sentických přátel, kteří chtějí všem obyvatelům, ochráncům přírody a kulturních tradic nabídnout zlepšení občanského soužití mezi obyvateli všech věkových kategorií.

 

Spolek SENTIČAN, z.s. 

  • je dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, jehož účelem je naplňování společného zájmu, kterým je sdružování a rozšiřování komunitně-kulturního života obce Sentice, podpora zapojování občanů do veřejného dění a rozvoje obce Sentice;
  • činnost našeho spolku směřuje k organizování občanských aktivit orientovaných na zlepšení kvality života, stavu, čistoty a vzhledu obce, ochraně přírody a krajiny, ale i podpory volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele obce;
  • specifický důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží a na práci se seniory.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Byli bychom rádi, aby naše činnost podpořila účast na dění obce ve prospěch nás všech a přinášela všm radost ze sounáležitosti a dobrých vztahů v obci.

Kontakt

Miriam Jedličková
Sentice 191
666 03

IČ: 03883922

+420 731 499 194

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Cílová skupina spolku:

Našim zájem je kromě podpory aktivit a programů všech obyvatelů obce Sentice hlavně podpora dětí, mládeže a našich seniorů.


© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode